Lusso Accessibile

Onze Zondagsschool PDF Afdrukken E-mailadres

Al ruim 130 jaar geleden, in het jaar 1876, werd de Gereformeerde zondagsschool "Laat de kinderen tot Mij komen'
opgericht. Het begon klein: drie klassen en vijf meesters. De zondagsschool groeide en rond 1900 kwamen er
ook juffrouws op school. Op dit moment komen er iedere zondagmiddag van half drie tot half vier rond de 300
kinderen samen in kerkelijk centrum De Poort en op de Prinses Beatrixschool te Urk.
Er zijn in totaal 15 groepen met 35 meesters en juffen.


Wie mogen er op zondagsschool komen ?
Alle kinderen van groep 3 tot en met 8 van de basisschool mogen naar de zondagsschool komen om samen met
elkaar bezig te zijn rond het Woord van God, de Bijbel.

Wat gebeurt er op zondagsschool ?
Iedere zondagmiddag vertelt de meester of juf een prachtig verhaal uit de Bijbel waaruit iedere keer weer blijkt dat
God ook van ons houdt, dat Hij er ook voor ons wil zijn. Samen mogen we zingen van Zijn grote Naam. Ook wordt
er elke week een Psalm versje en een Bijbeltekst geleerd en ieder kind dat zijn of haar versje en tekst opzegt krijgt
hiervoor 3 punten. Voor de opgespaarde punten mag het kind aan het eind van het jaar een cadeautje uitzoeken.
Ook mag er door gespaard worden voor bijvoorbeeld een mooie Bijbel.
In de laagste groepen zijn de kinderen regelmatig creatief bezig door bijvoorbeeld een werkje te maken of een
kleurplaat.
In de middengroepen wordt aandacht besteed aan Bijbelkennis door bijvoorbeeld een Bijbelquiz te doen.
In de hoogste groepen worden de kinderen al voorbereid op de catechisatie waar de jongeren naar toe gaan na de
basisschool. En zo worden de kinderen gaandeweg vertrouwd gemaakt met Gods Woord en Zijn Evangelie.

Als de kinderen de Zondagsschool verlaten krijgen ze in een speciale dienst een diploma uitgereikt en een bijbeltje
met Psalmen dat in de gewone kerkdiensten gebruikt kan worden. Ook vind dan de overdracht plaats naar de
catechisatie en de jeugdclubs.Scholen Adres Schoolhoofd
Prinses Beatrixschool
de Lier 2 Agnes den Dulk
De Poort
Lange Dam 52
Johannes Weerstand

Bestuur1e voorzitter Agnes den Dulk

Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

0527-681180
secretaresse
Greetje Bakker
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
0527-290314
penningmeester Rick de Graaf
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

2e voorzitter
Klaas van de Berg
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
0527-681655
algemeen bestuurslid Hetty Kramer
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

0527-685349

 

Mijn polls

Wat vindt je van deze website?