Lusso Accessibile

Versje & tekst

Hieronder worden het versje en de Bijbeltekst getoond die geleerd moeten worden door de kinderen.

Zondag 13 september:
Periodethema: Israël naar Kanaän
Bijbelgedeelte: Jozua 8

Tekst: Mattheüs 22 : 37a
Gij zult liefhebben de Heere, uw God,met geheel uw hart.

Psalm 46 : 6a
De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;

Zondag 20 september 2015
Periodethema: Gideon
Bijbelgedeelte: Richteren 6

Tekst: Mattheüs 22 : 39b
Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Psalm 46 : 6
De HEER’, de God der legerscharen,
Is met ons, hoedt ons in gevaren;
De HEER’, de God van Jakobs zaad,
Is ons een burg, een toeverlaat.

Werkwijze:

Als de kinderen het versje in de klas opzeggen dan krijgen ze daarvoor als beloning 2 punten. Voor het opzeggen van de tekst krijgen ze 1 punt.
Met ingang van het nieuwe seizoen 2012-2013 maken we voor alle groepen gebruik van hetzelfde 'Prekenboekje/Roosterboekje'. In dit boekje staan je versje en tekst vermeld maar en je kunt er ook in opschrijven waar de preek in de kerk over ging, welke liedjes je moest zingen enz. Als je dit in je boekje opschrijft en dat op de zondagsschool laat zien, dan verdien je daarmee ook nog een extra punt.
Al deze punten worden door de meesters en juffen verzameld en aan het eind van het seizoen kunnen die ingewisseld worden voor een leuk cadeautje. Ook kun je ze opsparen door de jaren heen (meester Gerrit houd dit allemaal netjes voor ieder kind bij) en kun je ze in groep 8 inwisselen voor een mooi bijbels dagboek of een mooie kinderbijbel

Mijn polls

Wat vindt je van deze website?